• negacija (“ne”) se piše ODVOJENO od glagola, npr. ne znam, ne želim (a ne: neznam, neželim)
  • ja biH, ti bi, on/ona/ono bi ; mi biSMO, vi biSTE, oni/one/ona bi (a ne: ja bi, mi bi, vi bi, svi bi)
  • posvojni pridjevi na -ski, -ški, -čki, -ćki pišu se MALIM slovom (engleski, hrvatski, paški, sisački, zagrebački)
  • paziti na glagolski pridjev radni, npr. gledao, pisao, rekao; a ne: gledo, piso, reko
  • paziti na krnji infinitiv, npr. gledati, pisati, reći; a ne: gledat, pisat, reć
  • prijedlog s/sa ide uz društvo, npr. s prijateljem – ne piše se uz sredstvo! – nije ispravno: išao sam u školu s autobusom; ispravno je: išao sam u školu autobusom
  • prijedlog od ne koristimo u smislu bilježnica od prijatelja, to bi značilo da je bilježnica napravljena od dijelova vašega prijatelja; treba biti: prijateljeva bilježnica
  • da li – postoji jedan Dali i to je Salvador Dali 😛 – nije ispravno Da li želiš?, nije ispravno niti Je li želiš? / Jel želiš?, ispravno je Želiš li?

TO BE CONTINUED… :p