Što je život? Mahnitanje.
Što je život? Puste sanje,
prazna sjena što nas ovi.
O, malen dar nam je dan,
jer sav život – to je san,
a san su i sami snovi.

Calderón de la Barca: Život je san