23.6.2022.  test, 9.00-10.40 h, 100 min
24.6.2022. esej, 9,00-11.49h, 160 min

 • Test sadrži 80 zadataka i ukupno 80 bodova:
 1. čitanje književnoga teksta – 21 zadatak
 2. čitanje neknjiževnoga teksta – 9 zadataka
 3. teorija književnosti i povijest književnosti – 25 zadataka
 4. hrvatski jezik – 25 zadataka
 • Književni tekstovi za analizu (plus djela za esej):
 1. Držić: Novela od Stanca
 2. Gundulić: Dubravka
 3. Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića
 4. de la Barca: Život je san
 5. Petrarca – poezija
 • Neknjiževni tekstovi: esej, komentar, kolumna, književna kritika, polemika, molba, program, rasprava, recenzija, uputa, reklama, reportaža, raspravljački tekstovi, tiskani obavijesni tekstovi, znanstveno-popularni tekstovi, znanstveni tekstovi, stručni tekstovi

 • Esej može biti interpretacijski i usporedni školski esej. Djela za esej:
 1. C. Baudelaire – pjesme
 2. A. Camus: Stranac
 3. F. M. Dostojevski: Zločin i kazna
 4. J. W. Goethe: Patnje mladog Werthera
 5. Hrvatsko pjesništvo – A. B. Šimić, Tin Ujević
 6. F. Kafka: Preobražaj
 7. M. Krleža: Gospoda Glembajevi
 8. R. Marinković: Kiklop
 9. W. Shakespeare: Hamlet
 10. Sofoklo: Antigona

Detaljne informacije o pripremama za državnu maturu
USKORO na našem webu !!!
Mogućnost priprema 1 na 1 !!!
Za više informacija javite se na naš Facebook (Hrvatski u Zemlji čudesa)
ili e-mailom (hrvatskiuzemljicudesa@gmail.com)