Dostojevski: Zločin i kazna
  1. Jeste li uspjeli pročitati tekst do kraja? Koji je vaš dojam o tekstu? Argumentirajte.
  2. Napišite kronološki tijek radnje – navedite sve glavne događaje u romanu te koji su likovi sudjelovali u njima.
  3. Tijekom čitanja mogli ste primijetiti psihološka proživljavanja glavnoga lika. Kako se on zove? Ukratko opiši što on proživljava. Možeš se osloniti i na snove i halucinacije koji se javljaju u romanu.
  4. Dokažite da su postupci glavnoga lika socijalno i psihološki motivirani.
  5. Navedi sporedne likove koji se javljaju u romanu. Povežite ih s glavnim likom te objasnite njihove odnose.
  6. Smatrate li da je Sonja realistično prikazan lik? Obrazložite svoj odgovor sadržajem romana.
  7. Jedna od odrednica ovoga romana jest da je on roman ideja. Izdvojite još dva lika uz Raskoljnikova koji su predstavnici određenih ideja. Prikažite te likove i njihove ideje.
  8. Teorija o iznimnome pojedincu Raskoljnikovljeva je teorija. Navedite na koje dvije skupine dijeli ljude. Na čemu je teorija utemeljena te kojim argumentima Raskoljnikov potkrepljuje svoje tvrdnje?
  9. Osim romana ideja, Zločin i kazna je i kriminalistički roman. Potkrijepite dokazima ovu tvrdnju.
  10. Ovaj roman donosi i društvenu kritiku. Navedite minimalno tri teme koje smatrate najvažnijima pri opisu društva onoga doba.