O glasovnim promjenama možete gledati u videu.

U ovoj će se objavi nalaziti zadaci za vježbu.

Odredi glasovne promjene:

 1. N početak, G početka
 2. N jd vuk, N mn vuci
 3. od+pisati= otpisati
 4. N nokat, G. nokta
 5. žut+ji = žući
 6. N slušalac, G slušaoca
 7. stan+beni = stambeni
 8. N vojnik, V vojniče
 9. N tvog, G tvoga
 10. pis+čev = piščev
 11. crn+ji=crnji
 12. N anđeo, G anđela
 13. N vuk, V vuče
 14. N jd orah, N mn orasi
 15. ot+spavati= odspavati
 16. bez+zvučan = bezvučan

Rješenja:

1. nepostojano a, 2. sibilarizacija, 3. jednačenje suglasnika po zvučnosti, 4. nepostojano a, 5.jotacija, 6. vokalizacija, 7. jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe, 8. palatalizacija, 9. navezak, 10. jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe, 11. jotacija, 12. vokalizacija, 13. palatalizacija, 14. sibilarizacija, 15. jednačenje suglasnika po zvučnosti, 16. ispadanje suglasnika