1. Što je atribut?
 2. Što je apozicija?
 3. Koji se samostalni rečenični dio može izreći dijelnim genitivom?
 4. Koji se samostalni rečenični dio može izreći slavenskim genitivom?
 5. Navedite sve imenske riječi.
 6. Objasnite izraz članjivost rečenice.
 7. Podcrtajte uljeza s obzirom na samostalne rečenične dijelove: subjekt, atribut, predikat, objekt, priložna oznaka.
 8. Napišite čime se izriče imenski predikat.
 9. Nabrojte vrste riječi kojima se izriče pridjevni atribut.
 10. Dopunite rečenice.
  a) Objektu u rečenici mjesto otvara ________________, a priložnoj oznaci ________________.
  b) Izravni objekt može biti u ________________i________________.
  c) Slavenski genitiv u rečenici je ________________ objekt.
  d) Izravnom objektu u rečenici mjesto otvara________________ glagol. To znači da se uz njega može uvrstiti imenska riječ u________________ .
  e) Neizravni objekt može biti u sljedećim padežima: ________________
  f) Akuzativ s prijedlogom u rečenici je________________objekt.
 11. Napišite:
  a) rečenicu s neizrečenim subjektom: ________________ b) neoglagoljenu rečenicu: ________________
  c) besubjektnu rečenicu: ________________ d) rečenicu s obezličenim predikatom: ________________
 12. Načinite po jednu rečenicu čiji će predikat biti:
  a) jednostavni glagolski oblik: ________________ b) dva glagola od kojih je prvi trebati: _________________ .
 13. Zadana je rečenica Marija će posjetiti Dubrovnik, a na Minčetu odvest će ju baka. Napišite apoziciju uz navedeni rečenični dio.
  a) objekt: ________________ b) subjekt: ________________ c) priložnu oznaku mjesta: ________________
 14. Zadana je rečenica Ana čita novine. Dopunite tu rečenicu:
  a) pridjevnim atributom: ________________ b) apozicijom: ________________ c) neizravnim objektom: ________________
  d) priložnom oznakom mjesta izrečenom prilogom: ________________ e) priložnom oznakom vremena izrečenom padežnim izrazom: ________________
 15. Ispišite rečenične dijelove – glagolski predikat, imenski predikat, subjekt, izravni objekt, neizravni objekt, priložna oznaka (u zagradi napišite vrstu).

  Čovjek zamjećuje sve. Glupan na savjete odgovara uvrijeđeno. Ja ću u budućnosti biti trener. Ne nosimo mi to radi ukrasa. Prepreke pamet otklanja odmah. Od drugih mudar može najviše naučiti. Čovjek je čovjeku prijatelj. Jesu li ti odlučili vratiti knjigu?
 16. Zadano je nekoliko rečenica: Drugi su ljudi vjerovali u umjetničke snove i prespavali cijeli život. Uvijek je dobro tražiti svoj put. Povijest svijeta samo je biografija velikih ljudi. Muzeji su groblja umjetnosti. Poklapa li se tvoja ludost s ludošću većine?

  Razvrstajte iz navedenih rečenica atribute prema vrsti riječi kojoj pripadaju.
 17. Podijelite atribute iz prethodnoga zadatka na pridjevne i imenične.
 18. Analizirajte gramatičko ustrojstvo rečenice – označite kraticom svaki rečenični dio.
  (S, P (gl.), P (im.), O (i.), O (n.), PO (i vrsta), At. (p.), At.(im.), Ap.).
  Stanovnici grada Samobora najprije su nam željeli pričati o svom gradu. Bili smo znatiželjni: odlučili smo pojesti kolač od malina i poslušati tu priču.
 19. Ispravite pravopisne i gramatičke pogreške. Točan odgovor napišite na praznu crtu.
  Pisati ću im iz Dubrovnika. ________________ Dovezli smo se s vlakom. ________________ Gledajući za njima nismo mogli prikriti loše raspoloženje. ________________ Najbolje se uči kroz ponavljanje. ________________ Poći ću na plivanje sa Lukom. ________________ Kroz gledanje dokumentarnih filmova upoznajemo znanost. ________________ Putujemo li na izlet s autobusom ili vlakom? ________________ Vidjevši da me nitko ne sluša prestao sam pričati. ________________ Biti će to najbolji potez ove sezone. ________________ Mogu li u kino doći sa Anom? ________________
Zadaci prema onima iz Metodičkoga priručnika (Dragica Dujmović Markusi, Mirjana Bogdanović, Ljiljana Mlačić-Brakus: FON-FON 1 – 4, priručnik za nastavnike hrvatskoga jezika za prvi, drugi, treći i četvrti razred gimnazije, Profil, 2014.)

Rješenja možete pronaći ovdje.