Hrvatski u Zemlji čudesa, obrt za obrazovanje, poučavanje i savjetovanje, vl. Marta Narančić

Pravila nagradnog natječaja


Članak 1
ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Hrvatski u Zemlji čudesa, obrt za obrazovanje, poučavanje i savjetovanje, vl. Marta Narančić, A. G. Matoša 4, 44000Sisak, OIB: 74621739516, u daljnjem tekstu: Organizator.


Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA


Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj započinje na dan objave nagradnog vizuala na Facebook stranici Hrvatski u Zemlji čudesa (https://www.facebook.com/hrvatskiuzemljicudesa). Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.


Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE


Promotivni materijali bit će dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.

Članak 4
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR


Sudionici u nagradnom natječaju mogu osvojiti nagradu koja je predviđena na Facebook stranici Organizatora za svaki pojedini natječaj. Nagrada se dodjeljuje po završetku trajanja nagradnog natječaja. Nagrada se ne može zamijeniti za novac niti drugu uslugu.

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA


Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koje su pratitelji službene Facebook stranice Hrvatski u Zemlji čudesa. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).


Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi pratitelji Facebook stranice Hrvatski u Zemlji čudesa. Da bi sudjelovala u natječaju, osoba mora biti pratitelj Facebook stranice Hrvatski u Zemlji čudesa te u komentar ispod objave vizuala nagradnog natječaja točno odgovoriti na postavljeno pitanje i/ili napisati odgovor na zadanu temu. Nagrađuje se sudionik/ica koji ispuni uvjete propisane natječajem.


Članak 7
ODABIR DOBITNIKA

Dobitnik može biti osoba koja ponudi točan, kreativan, original ili zanimljiv odgovor (ovisno o tipu natječaja) na postavljeno pitanje ili zadanu temu. Dobitnici se izvlače nasumičnim odabirom brojeva putem trećeg sustava za nasumični odabir brojeva, kao što je random.org. Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumični broj na kojeg korisnik nema nikakav utjecaj.


Članak 8
Rezultati natječaja i preuzimanje nagrade


Ime dobitnika bit će objavljeno na Facebook stranici Hrvatski u Zemlji čudesa te će isti o tome biti obaviješten putem poruke u inbox. Nagrada će biti poslana na adresu koju je dobitnik putem inboxa proslijedio Organizatoru, u roku od 15 dana, ukoliko nije drugačije navedeno u nagradnom natječaju. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitniku te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.


Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.


Članak 10
PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 11
OBJAVA DOBITNIKA


Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno u trenutku istaknutom u objavi nagradnog vizuala natječaja na službenoj Facebook stranici Organizatora.


Članak 12
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno starateljski odnos.


Članak 13
POREZI


Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.


Članak 14
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.


Članak 15
U SLUČAJU SPORA


U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA


Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 17
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA


Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 18
NAPOMENA


Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Hrvatski u Zemlji čudesa, obrt za obrazovanje, poučavanje i savjetovanje, vl. Marta Narančić, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Hrvatski u Zemlji čudesa,
obrt za obrazovanje, poučavanje i savjetovanje, ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.


Sisak, 22. svibnja, 2021.

Organizator:
Hrvatski u Zemlji čudesa, obrt za obrazovanje, poučavanje i savjetovanje, vl. Marta Narančić