Ispred vas se nalaze rješenja zadataka vezanih uz Pravopisne znakove u rečenici.
Ako još niste pogledali i pokušali riješiti zadatke, prvo pokušajte s time.
Zadatke možete pronaći na poveznici.

  1. Ispravite pogreške: u prazne retke napišite ispravljene rečenične dijelove ili cijelu rečenicu.


    Obitelj Ivana Mažuranića pučkoga je podrijetla, a u Novi (Novi Vinodolski) doselila se iz južnijih hrvatskih krajeva u doba uskočkih ratova. U obitelji se njegovala narodna tradicija, pa se često ističe kako je Mažuranić odgojen na narodnoj poeziji te na umjetničkom djelu dalmatinskoga prosvjetitelja Andrije Kačića Miošića „Razgovor ugodni naroda slovinskoga”. Zahvaljujući tom djelu, došlo je do utjecaja štokavštine na ostatak Hrvatske. Nakon osnovne škole, tada na njemačkom nastavnom jeziku, koju je završio u rodnome Novom, školovanje je nastavio u Rijeci upisavši program klasične gimnazije. Po završetku gimnazije odlazi na studij filozofije u Zagreb. Brat Antun uvodi ga u krug Gajevih istomišljenika. Oduševljava se preporodnim idejama i postaje suradnik Gajeve Danice. U razdoblju od 1835. do 1838. na Pravoslovnoj akademiji u Zagrebu studira pravo, a dvije godine nakon studija polaže odvjetnički ispit. Od 1848. godine posvećuje se politici: bio je zastupnik Narodne stranke u Saboru, državni nadodvjetnik i hrvatski kancelar, a kao kandidat svoje stranke postao je hrvatski ban, popularno nazvan „prvi ban pučanin“. Radnja njegova epa započinje „in medias res“. Kada aga naređuje da se izvedu zarobljeni Crnogorci kako bi ih Turci okrutno mučili i ubili, s Crnogorcima izvode i starca Duraka, Turčina koji je razbjesnio agu upozorenjem da bi se Vlasi mogli osvetiti. Objesivši starca, Smail-aga pokazuje što će zadesiti Turčina koji sa strahom gleda junaštvo mučenih ljudi.

Zadaci prema onima iz Metodičkoga priručnika (Dragica Dujmović Markusi, Mirjana Bogdanović, Ljiljana Mlačić-Brakus: FON-FON 1 – 4, priručnik za nastavnike hrvatskoga jezika za prvi, drugi, treći i četvrti razred gimnazije, Profil, 2014.)