BESPLATNE pripreme za maturu iz Hrvatskoga jezika!

Ispred vas se nalaze besplatne pripreme za državnu maturu iz Hrvatskoga jezika!

Čekaju vas video-lekcije iz književnosti (od Antike do Postmodernizma) i gramatike (fonetika, fonologija, morfologija, sintaksa, leksikologija). Osim toga, ovdje ćete moći pronaći savjete kako što bolje napisati esej. No, ono što će vam vjerojatno biti najkorisnije jest sljedeće –> postoji video-lekcija u kojoj su sažeta sva književna djela koja se javljaju na eseju!

(nema na čemu, i drugi put)

Svaku video-lekciju prati kratak tekst u kojemu je opisano ustvari ono najvažnije iz same video-lekcije.

Nadam se da će vam ove brzinske pripreme pomoći u ponavljanju gradiva. No, ako vam ovo nije dovoljno te tražite detaljnije pripreme, uvijek se možete javiti za jedan od modela koje nudimo.

Modeli su prilagođeni svima te imate od najjednostavnijih i najjeftinijih opcija koje možete pronaći (osim, naravno, ovih besplatnih koje možete pronaći ispod) pa sve do modela u kojima smo 1 na 1 te učimo gradivo zajedno.

Osim toga, nudimo vam i skriptu u kojoj je sadržano cjelokupno gradivo ovoga predmeta. Ova skripta svakako pomaže maturantima, ali može poslužiti i kao podsjetnik za sve bitne sadržaje tijekom vašega školovanja.

No, krenimo mi na vaše besplatne pripreme… Nadam se da ćemo se u ovome putovanju dobro zabaviti i puno toga naučiti! 🙂

Sretno!

1) Što je to uopće književnost?

Književnost je umjetnost riječi.

Postoji i znanost koja se bavi proučavanjem književnosti, a ona se dijeli na povijest književnosti, teoriju književnosti, književnu kritiku i metodologiju.

Imamo 4 književna roda, to su: lirika, epika, drama i diskurzivni književni rod.

LIRIKA se može podijeliti prema sadržaju, prema tradiciji i slično.

EPIKA se dijeli na lirsko-epske vrste, epsko pjesništvo, jednostavne i složene prozne oblike.

DRAMA se dijeli na komediju, tragediju i dramu u užem smislu.

A u DISKURZIVNI KNJIŽEVNI ROD ulaze esej, putopis, dnevnik, memoari, biografija, autobiografija…

Više o tome pogledajte u videu:  Uvod u književnost

2) Književna razdoblja

1. Antička ili klasična književnost (grčka i rimska)
– 12./8.st.pr.Kr. – 5.st.
– temelj

2. Srednjovjekovna književnost
– 5.-15.st. (476.-1492.)
– utjecaj Crkve, latinski jezik, nacionalni epovi 

3. Humanizam, predrenesansa
– 13.-14.st.

4. Renesansa
– 15.-16.st.
– okretanje čovjeku

5. Barok
– 16.-18.st.
– Crkva, prolaznost života, smrt, duhovnost

6. Klasicizam i prosvjetiteljstvo
– 17.-19.st.
– antika kao uzor, prosvjeta, razum, racionalizam

7. Romantizam
– 1800.-1830.g.
– mašta, osjećaj, unutarnji svijet

8. Realizam
– 1830.-1870.g.
– stvarnost, realnost, društveni i socijalni problemi
– naturalizam (1879.-1890.) – priroda čovjeka

9. Modernizam
– kraj 19.st.-20.st.
– stilski pluralizam

10. Postmodernizam
– danas
– od 1960.g.

Više o tome pogledajte u videu:  Periodizacija književnosti

  Započet ćemo ovo s Književnosti starih naroda, odnosno s Temeljnim civilizacijskim djelima.

  Postoji indijska, babilonska, arapska, hebrejska književnost.

  1) indijska: Vede, Mahabharata, Ramajana, Pančatantra

  2) babilonska: Ep o Gilgamešu

  3) arapska: Kuran

  4) hebrejska: Biblija
  – 73 knjige (46+27)
  – hebrejski, grčki jezik
  Septuaginta, Vulgata
  – Matija Petar Katančić, 1831.g.

  Više o tome pogledajte u videu:  Temeljna civilizacijska djela

   Nastavljamo s Antičkom književnosti.

   Sama riječ “antička” dolazi od lat. antiquus.

   Ova se književnost dijeli na grčku i rimsku književnost.

   GRČKA KNJIŽEVNOST
   – arhajsko, klasično, helenističko i rimsko razdoblje
   – Homer: Ilijada, Odiseja
   – lirika: Alkej, Sapfa, Anakreont, Pindar
   – tragičari: Eshil: Okovani Prometej; Sofoklo: Kralj Edip, Antigona; Euripid: Elektra

   RIMSKA KNJIŽEVNOST
   – arhajsko, zlatni vijek, srebrno, kasno carstvo
   – Plaut: Škrtac ili Aulularija
   – Katul, Horacije, Vergilije (Eneida), Ovidije

   Više o tome pogledajte u videu:  Antička književnost

    Što se SREDNJOVJEKOVNE KNJIŽEVNOSTI tiče, ona traje od 5. do 15.stoljeća.

    Obilježili su je nacionalni epovi: Beowulf, Pjesan o Rolandu, Pjesan o Cidu, Pjesan o Nibelunzima.

    Ovdje se javljaju i romani: Roman o Troji, Roman o Aleksandru, Roman o Tristanu i Izoldi.

    Prva je autobiografija ona koju je napisao sv. Aurelije Augustin, a zove se Ispovijesti.

    U HRVATSKOJ srednji vijek traje od 8. do 15. stoljeća.

    Najvažniji su nam Ćiril i Metod – glagoljica.

    Povijesni tekstovi: Bašćanska ploča, Ljetopis popa Dukljanina, Zapis popa Martinca.

    Pravni tekstovi: Vinodolski zakonik.

    Romani: Rumanac trojski, Aleksandrida.

    Poučna proza: Lucidar.

    Pjesme: Va se vrime godišća, Svit se konča, Šibenska molitva.

    Mirakul: Muka sv. Margarite.

    Više o tome pogledajte u videu:  Srednjovjekovna književnost

     Sljedeće je razdoblje HUMANIZAM i PREDRENESANSA – od 13. do 14. stoljeća.

     Najvažniji su autori Dante, Petrarca i Boccaccio.

     Dante Alighieri: Božanstvena komedija
     Francesco Petrarca: Kanconijer
     Giovanni Boccaccio: Dekameron

     Humanizam u hrvatskoj književnosti: 15.st., latinski jezik.

     Autori: Ivan Česmički (Janus Pannonius), Juraj Divnić, Juraj Šižgorić, Antun Vrančić, Marko Marulić, Ilija Crijević.

     Više o tome pogledajte u videu:  Humanizam i predrenesansa

      RENESANSA

      14.-16. stoljeće

      William Shakespeare: Hamlet, Romeo i Julija, San ivanjske noći

      Lodovico Ariosto: Bijesni Orlando

      Miguel de Cervantes Saavedra: Bistri vitez don Quijote od le Manche

      Francois Rabelais: Gargantua i Pantagruel

      Hrvatska:

      – Šiško Menčetić, Džore Držić, Hanibal Lucić, Mavro Vetranović

      – Marko Marulić (Judita), Petar Hektorović (Ribanje i ribarsko prigovaranje), Petar Zoranić (Planine), Brne Karnarutić (Vazetje Sigeta grada)

      – Hanibal Lucić (Robinja), Marin Držić (Dundo Maroje, Skup, Novela od Stanca)

      Više o tome pogledajte u videu:  Renesansa

       BAROK U EUROPSKIM KNJIŽEVNOSTIMA 

       Trajanje: 16.-18. stoljeće

       Naziv: port. barocco – biser nepravilna oblika.

       Značajke baroka: kićenost, gomilanje ukrasa i stilskih izražajnih sredstava, pobožnost, metaforičnost.

       Glavne teme: smrtnost, prolaznost života, memento mori – sjeti se da si smrtan, dobro i zlo. Javljaju se i religiozne teme kao posljedica protureformacije / katoličke obnove – književnost služi za prenošenje ideja katoličke crkve – povratak grješnika u okrilje crkve.

       Barokni svjetonazor: u središtu je svijeta ponovno Bog i duhovno, a čovjek je razapet između vlastitih težnji za tjelesnim užitcima i crkvenim zahtjevima za duhovnim stilom života. U književnosti se javlja refleksivnost – razmišljanje o samome sebi, točnije sumnja u samoga sebe i pesimizam.

       Predstavnici:

       1) lirika

       Giambattista Marino (talijanska književnost) – začetnik pjesničkog smjera marinizma koji odlikuje uporaba neobičnih motiva, metafora i različitih zvučnih ponavljanja – zapostavljeno je izricanje osjećaja, a u prvom je planu maštovitost.

       Luis de Gongora Y Argote (španjolska književnost) – piše po uzoru na stare španjolske pjesničke oblike, prvenstveno romance; mnogi su ga oponašali i pisali po uzoru na njega – gongorizam.

       2) epika

       Torquato Tasso (talijanska književnost) – ep „Oslobođeni Jeruzalem“ – tema Prvi križarski rat.

       3) drama

       Pedro Calderon de la Barca (španjolska književnost) – drama „Život je san“ – prolaznost života, razlika između snova i stvarnosti.

       Više o tome pogledajte u videu:  Barok

        KLASICIZAM

        Klasicizam se javlja u Francuskoj u 17. stoljeću.

        Uzor klasicizmu: antička / klasična književnost.

        Naziv klasicizam dolazi od lat. classicus – koji se odnosi na antiku; lat. classici scriptores – pisci prvoga reda, uzorni pisci, tj. antički pisci.

        „Poimanje umjetnosti i umjetnička djelatnost je oponašanje uzora pri čemu se poštuju pravila za umjetničko stvaranje.“

        Svjetonazor: Svijet je materijalan pa ga se može istraživati, što znači da je sastavljen od materije koju treba proučiti. Istina je samo ono što čovjek može dokazati vlastitim razumom i iskustvom – empirizam – jedino sredstvo spoznaje je vlastito iskustvo, tj. empirija.

        Filozofija racionalizma: Racionalizam je filozofski pravac – proučava pitanja i probleme čovjekove egzistencije oslanjajući se na razum i vlastite spoznajne mogućnosti. Objektivnu je stvarnost moguće spoznati jedino razumom.

        Rene Descartes u svome djelu „Rasprava o metodi“ (njegova je izreka „Mislim, dakle jesam“) pokušava odgovoriti na pitanje „kako misliti?“. Smatra da je čovjek misaono biće te spominje četiri načela:

        1. načelo: Ništa ne prihvaćamo kao istinito osim onoga što spoznajemo jasno i razgovjetno.

        2. načelo (analitičko): Teškoću treba raščlaniti na jednostavne dijelove.

        3. načelo: Ići od jednostavnoga ka složenome.

        4. načelo je načelo provjeravanja potpunosti podataka.

        Od književnog se djela zahtjeva da bude racionalno, moralističko i didaktično.

        Značajke su klasicizma jednostavnost, mir, sklad i harmonija (kao i u antici), kriterij doličnosti/primjerenosti, vjera u razum.

        Dominantna književna vrsta je tragedija – 5 pravila:

        1. kult forme – kompozicija od 5 činova,
        2. uzvišen govor i stil pisanja,
        3. moralno-didaktična funkcija (poučna) – u prvome je planu racionalno, a ne emocionalno,
        4. trojno jedinstvo – jedinstvo vremena, radnje i prostora – jedan dramski sukob treba se odvijati u jednom prostoru u okviru jednoga dana,
        5. teme i likovi moraju biti značajni, antički ili povijesni – u prvome je planu unutarnji svijet likova.

        Predstavnici:

        Jean Racine – tragedija „Fedra“

        Pierre Corneile – tragedija „Cid“

        Jean Baptiste Poquelin Moliere – komedija „Škrtac“

        Jean de la Fontaine: Basne

         

        PROSVJETITELJSTVO

        Prosvjetiteljstvo se javlja u Engleskoj u 18. stoljeću, no svoj procvat doživljava u Francuskoj.

        Književnost ima moralno-didaktičan karakter te se književnim djelima želi prosvijetliti narod. Jedinim obrascem ponašanja smatra se razum te se ističe znanstveni duh i učenost.

        Ovo je razdoblje učenosti, općeg znanstvenog duha i znanstvenog ispitivanja. Bavi se proučavanjem aktualnih životnih pitanja – država, crkva, odgoj, moral…

        Ovo je razdoblje obilježila pojava filozofskog romana u kojemu nije bitna fabula, nego zagovaranje filozofskih ideja.

        Književnost mora imati društveno korisnu funkciju.

        Predstavnici:

        Voltaire – roman „Candide ili optimizam“

        Denis Diderot – Enciklopedija

        Jean-Jacques Rousseau – „Julija ili Nova Heloiza“

        Više o tome pogledajte u videu:  Klasicizam i prosvjetiteljstvo

         ROMANTIZAM

         • pokret koji se javlja krajem 18. stoljeća, no svoju afirmaciju doživljava između 1800. i 1830. godine

         Značajke:

         • suprotstavlja se klasicističkome racionalizmu, oslanja se na maštu i osjećaje

         • individualizam – svaki je čovjek zasebno biće neovisno o društvenim konvencijama

         • pesimizam – nastao je iz nesklada između osobnih i društvenim interesa • priroda je odraz ljudske duše – neshvaćeni pojedinac bježi u prirodu

         • neshvaćeni intelektualac, ne uklapa se u društvo

         • svjetska bol (njem. Weltschmerz) – bijeg u samoću i pesimistički svjetonazor

         • pokret „Sturm und Drang“ (oluja i nagon) – bune se protiv klasicističkih pravila i kontrole razuma

         Tematika:

         • okultna i mistična, tajanstvena

         • intimne teme

         • nacionalno-povijesne teme

         • daleki nepoznati krajevi

         • odmetništvo i sukob sa zakonom

         Predstavnici:

         • njemačka književnost: Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller

         • engleska književnost: George Gordon Byron, William Wordsworth

         • francuska književnost: Alphonse de Lamartine

         • američka književnost: Edgar Allan Poe

         • ruska književnost: Mihail Jurjevič Ljermontov

         Više o tome pogledajte u videu:  Romantizam

          HRVATSKI NARODNI PREPOROD

          1830.-1860.

          – Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja (1830.), Novine horvatske (1835.) + Danica

          – Stanko Vraz: Đulabije

          – Petar Preradović, Ivan Mažuranić

           

          ŠENOINO DOBA / PROTOREALIZAM / PREDREALIZAM

          1860.-1880./81.

          Prijan Lovro, Zlatarovo zlato, Čuvaj se senjske ruke, Seljačka buna

           

          Više o tome pogledajte u videu:  Hrvatski narodni preporod i Šenoino doba

           REALIZAM

           1830.-1870.

           Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Kabanica

           Ivan Sergejevič Turgenjev: Lovčevi zapisi

           Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin i kazna

           Lav Nikolajevič Tolstoj: Ana Karenjina

           Honore de Balzac: Otac Goriot

           Gustave Flaubert: Gospođa Bovary

            

           NATURALIZAM

           1870.-1890.

           Guy de Maupassant; Emile Zola (Therese Raquin)

            

           REALIZAM U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI

           1880.-1895. / 1881. – 1892.

           Josip Kozarac: Tena

           Ksaver Šandor Gjalski: Pod starim krovovima

           Ante Kovačić: U registraturi

           Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići

           Eugen Kumičić: Začuđeni svatovi

           Silvije Strahimir Kranjčević: Mojsije, Moj dom

            

           Više o tome pogledajte u videu:  Realizam

            MODERNIZAM

            – posljednja desetljeća 19.st.

            – parnasovci, dekadencija, simbolizam, bečka moderna

            – Charles Baudealire: Cvjetovi zla

            – Henrik Ibsen, Anton Pavlovič Čehov

             

            MODERNA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI

            – 1892. – 1916.

            – Antun Gustav Matoš, Vladimir Vidrić, Janko Polić Kamov

            – Dragutin Domjanić, Vladimir Nazor, Fran Galović

            – Janko Leskovar, Dinko Šimunović, Antun Gustav Matoš, Ivan Kozarac

            – Ivo Vojnović, Milan Begović

             

            PRAVCI U KNJIŽEVNOSTI 20.STOLJEĆA

            – futurizam, ekspresionizam, kubizam, imažinizam, dadaizam, nadrealizam, socijalistički realizam, egzistencijalizam

             

            EKSPRESIONIZAM U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI:

            Antun Branko Šimić

            OSTALI AUTORI:

            Marcel Proust: Combray

            Franz Kafka: Proces, Preobrazba

            Luigi Pirandello: Šest osoba traži autora

            Ernest Hemingway: Starac i more, Zbogom oružje

            William Faulkner: Krik i bijes

            Albert Camus: Stranac

            Eugene Ionesco: Stolice

            Samuel Beckett: U očekivanju Godota

            Bertolt Brecht: Majka Hrabrost i njezina djeca

             

            Više o tome pogledajte u videu:  Modernizam

             HRVATSKA KNJIŽEVNOST OD 1919. DO 1952.

             – Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza, Balade Petrice Kerempuha, Gospoda Glembajevi

             – Petar Šegedin: Djeca božja

             – Dragutin Tadijanović, Tin Ujević, Dobriša Cesarić, Ivan Goran Kovačić, Jure Kaštelan, Vesna Parun

              

             KNJIŽEVNOST OD 1952. DO 1968.

             – časopisi Krugovi, Razlog

             – Josip Pupačić, Slavko Mihalić, Ranko Marinković

              

             POSTMODERNIZAM

             – od 1968. do danas

             – Slobodan Novak, Ivo Brešan, Ivan Aralica, Nedjeljko Fabrio, Pavao Pavličić

              

             Više o tome pogledajte u videu:  Hrvatska književnost od 1929.

              3) Pomoć pri pisanju eseja

              4) Fonetika i fonologija

              HRVATSKI JEZIK

              – indoeuropska jezična zajednica – baltičkoslavenska jezična zajednica – slavenska skupina jezika – južnoslavenski jezici – hrvatski jezik

              južnoslavenski jezici: hrvatski, srpski, slovenski, bošnjački, crnogorski, makedonski i bugarski

              – hrvatski jezik

              – materinski jezik

              – standardni jezik

              – književni jezik

              IDIOMI / POJAVNI OBLICI HRVATSKOGA JEZIKA

              organski: mjesni govor, dijalekti, narječja

              neorganski: standardni jezik i supstandardni idiomi (žargon, razgovorni jezik)

              HRVATSKI STANDARDNI JEZIK

              – autonomnost, normiranost, polifunkcionalnost, stabilnost u prostoru, elastična stabilnost u vremenu

              – standardnojezična norma: pravopisna, fonološka, morfološka, sintaktička, rječotvorna, leksička

              Više o tome pogledajte u videu: Jezične zajednice

              JEZIK KAO SUSTAV ZNAKOVA

              Komunikacijski sustavi temelje se na dogovorenim znakovima, a dijele se na jezične i nejezične sustave.

              Jezikoslovlje/lingvistika, semiologija.

              Jezik = sustav znakova koji služi za sporazumijevanje.

              Jezični znak – preslikava podatke iz stvarnosti, ostvaruje se u govoru i pismu:

              a) u govoru – kao niz glasova, npr. /m/a/č/k/a

              b) u pismu – kao niz slova, npr. m+a+č+k+a

              Struktura jezičnoga znaka: izraz, sadržaj, predmet.

              Izraz = materijalna strana jezičnoga znaka, njegov oblik; niz glasova ili niz slova. Sadržaj = značenje jezičnoga znaka.

              Proizvoljnost / arbitrarnost.

              Više o tome pogledajte u videu: Jezik kao sustav znakova, jezični znak.

              PODJELA GLASOVA

              O podjeli glasova pogledajte u videu.

              GLASOVNE PROMJENE

              • sibilarizacija, palatalizacija, jotacija, epenteza, jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mjestu tvorbe, nepostojano a, nepostojano e, vokalizacija, navezak, gubljenje suglasnika, alternacije ije/je/e/i

              Više o tome pogledajte u videu: Glasovne promjene

              NAGLASCI

              Sve o naglascima možete vidjeti u videu.

              5) Morfologija

              MORFOLOGIJA

              – znanost koja se bavi morfemima

              – morfem = najmanje jezična jedinica koja ima svoje značenje

              Više o tome možete pogledati u videu: Morfologija

              VRSTE RIJEČI

              PROMJENJIVE VRSTE RIJEČI: imenice, pridjevi, zamjenice, brojevi, glagoli.

              NEPROMJENJIVE VRSTE RIJEČI: prilozi, prijedlozi, uzvici, veznici, čestice.

              IMENICE – promjenjiva vrsta riječi kojima imenujemo bića (konj), stvari (čaša) i pojave (mržnja).

              PRIDJEVI – promjenjiva vrsta riječi kojima govorimo kakvo je što (lijepo, malo), čije je što (djedovo, učenikovo) i od čega je što (drveno, stakleno).

              ZAMJENICE – promjenjiva vrsta riječi koja zamjenjuje druge riječi, najčešće imenice i pridjeve (ja, ti, moj, tvoj, sebe, svoj, nitko, tko).

              BROJEVI – promjenjiva vrsta riječi kojima kazujemo količinu (glavni – jedan, dva) i poredak (redni – prvi, drugi).

              GLAGOLI – promjenjiva vrsta riječi kojima izričemo radnju (trčati), stanje (stajati) i zbivanje (kišiti).

              PRILOZI – nepromjenjiva vrsta riječi kojima iskazujemo okolnosti glagolske radnje (danas, sutra, tako, zato).

              PRIJEDLOZI – nepromjenjiva vrsta riječi kojima izražavamo odnose među predmetima (na, pri, iza, ispod).

              UZVICI/USKLICI – nepromjenjiva vrsta riječi kojima izražavamo osjećaje, raspoloženja, onomatopejske zvukove (oh, jao, joj, hej, buć).

              ČESTICE – nepromjenjiva vrsta riječi kojima oblikujemo ili preoblikujemo riječi i rečenice (ne, zar, li).

              VEZNICI – nepromjenjiva vrsta riječi kojima povezuje riječi, skupove riječi i rečenice (i, te, a, nego).

              Više o tome možete pogledati u videu: Vrste riječi

              O imenicama možete gledati u videu.

               

              ZAMJENICE

              – riječi koje zamjenjuju druge riječi

              OSOBNE / LIČNE: ja, ti, on/ona/ono, mi, vi, oni/one/ona

              POVRATNA: sebe/se

              POVRATNO-POSVOJNA: svoj

              POSVOJNE: moj, tvoj, njegov/njezin/njegov; naš, vaš, njihov

              POKAZNE: ovaj, taj, onaj; ovakav, takav, onakav; ovolik, tolik, onolik

              UPITNE I ODNOSNE ZAMJENICE: tko, što, koji, čiji, kakav, koliki

              NEODREĐENE: nitko, ništa, svatko, svašta, itko, išta, svačiji, svakakav

              Više o tome pogledajte u videu: Zamjenice

               

              O pridjevima možete gledati u videu.

               

              GLAGOLI

              glagoli po značenju: glagoli radnje (trčati, pisati), glagoli stanja (spavati, šutjeti), glagoli zbivanja (kišiti, veseliti se)

              glagoli po vidu: svršeni (doći, napisati), nesvršeni (ići, pisati), dvovidni (večerati, ručati)

              glagoli po predmetu radnje: prijelazni (pisati, gledati), neprijelazni (trčati, ići), povratni (veseliti se, tuširati se)

              glagolska stanja: aktiv (Pišem zadaću.), pasiv (Zadaća je napisana.)

              glagolski načini: imperativ, kondicional I. i II.

              glagolski prilozi: sadašnji (-ći ; pišući), prošlo (-vši, -avši ; napisavši)

              glagolski pridjevi: radni (-o, -la, -lo / -li, -le, -la ; trčao, trčala…), trpni (-n, -t, -en, -jen ; bacan, donesen, ispijen, uzet)

              glagolska vremena: prošlost, sadašnjost, budućnost

               

              SADAŠNJOST: prezent

               

              PREZENT

              – sadašnje glagolsko vrijeme

              – tvori se pomoću 4 skupine nastavaka:

              1. skupina: JD: 1.lice -am, 2.lice -aš, 3. lice -a / MN: 1.lice -amo, 2.lice -ate, 3.lice -aju

              2. skupina: -im, -iš, -i / -imo, -ite, -e

              3. skupina: -em, -eš, -e / -emo, -ete, -u

              4. skupina: -jem, -ješ, -je / -jemo, -jete, -ju

               

               PROŠLOST: perfekt, aorist, imperfekt, pluskvamperfekt

              PERFEKT

              – prošlo glagolsko vrijeme

              – tvori se od nenaglašenog prezenta glagola biti i glagolskog pridjeva radnog

              – nenaglašeni prezent pom.gl. biti: sam, si, je / smo, ste, su

              – GPR: -o, -la, -lo / -li, -le, -la

              – npr. trčao sam, trčao si, trčao je / trčali smo, trčali ste, trčali su

               

              AORIST

              – prošlo svršeno glagolsko vrijeme

              – tvori se od svršenih glagola i nastavaka
              1. JD: -h, -/, -/ MN: -smo, -ste, -še
              2. JD: -oh, -e, -e MN: – osmo, -oste, -oše

              – npr. protrčah, protrča, protrča / protrčasmo, protrčaste, protrčaše

               

              IMPERFEKT

              – prošlo nesvršeno glagolsko vrijeme

              – tvori se od nesvršenih glagola i nastavaka
              1. JD -ah, -aše, -aše MN -asmo, -aste, -ahu
              2. JD -jah, -jaše, -jaše MN -jasmo, -jaste, -jahu
              3. JD -ijah, -ijaše, -ijaše MN -ijasmo, -ijaste, -ijahu

              • – npr. trčah, trčaše, trčaše / trčasmo, trčaste, trčahu

               

              PLUSVAMPERFEKT

              – pretprošlo glagolsko vrijeme

              – tvori se
              a) od perfekta pom.gl. biti i gl.pridjeva radnog
              – perfekt gl. biti: JD bio/bila sam, bio/bila si, bio/bila/bilo je; MN bili/bile smo, bili/bile ste, bili/bile/bila su
              – npr. bio/bila sam trčao/la
              b) od imperfekta pom.gl. biti i gl. pridjeva radnog
              – imperfekt pom. gl. biti: JD bijah, bijaše, bijaše ; MN bijasmo, bijaste, bijahu
              – npr. bijah trčao/trčala 

               

              BUDUĆNOST: futur I. i futur II.

               

              FUTUR I.

              – buduće glagolsko vrijeme

              – tvori se od nenaglašenog prezenta pom. gl. htjeti i infinitiva

              – nen.prezent pom. gl. htjeti: ću, ćeš, će / ćemo, ćete, će

              – npr. ću trčati, ćeš trčati…

               

              FUTUR II.

              – predbuduće glagolsko vrijeme

              – tvori se od naglašenog prezenta pom. gl. biti i glagolskog pridjeva radnog

              – naglašeni prezent pom. gl. biti: budem, budeš, bude / budemo, budete, budu

              – npr. budem trčao/la 

               

              GLAGOLSKI NAČINI: imperativ, kondicional I. i II.

               

              IMPERATIV

              – zapovjedni glagolski način

              – prvog lica jednine nema

              – npr. JD /, trči, neka trči ; MN trčimo, trčite, neka trče

               

              KONDICIONAL I.

              – tvori se od aorista pom.gl. biti i glagolskog pridjeva radnog

              – aorist pom. gl. biti: bih, bi, bi / bismo, biste, bi

              – npr. bih trčao/la

               

              KONDICIONAL II.

              – tvori se od kondicionala I. pom. gl. biti i glagolskog pridjeva radnog

              – kond. I. pom.gl. biti: JD bio/la bih, bio/la bi, bio/la/lo bi ; MN bili/le bismo, bili/le biste, bili/le/la bi

              – npr. bio/la bih trčao/la

               

              Više o tome pogledajte u videu: Glagoli

              BROJEVI

              – promjenjiva vrsta riječi kojima kazujemo količinu i poredak

              – dijele se na glavne i redne brojeve

              – glavnim brojevima kazujemo količinu, a rednima poredak

              – sklonjivi su svi redni brojevi, a od glavnih brojeva 1-4 i svi brojevi koji u sebi sadrže brojeve 1-4

               

              SKLONIDBA BROJA DVA

              N dva
              G dvaju
              D dvama

              SKLONIDBA BROJA DVIJE

              N dvije
              G dviju
              D dvjema

              SKLONIDBA BROJA TRI

              N tri
              G triju
              D trima

              SKLONDIBA BROJA ČETIRI

              N četiri
              G četiriju
              D četirima

              Više o tome pogledajte u videu: Brojevi

              NEPROMJENJIVE VRSTE RIJEČI

              – prilozi, prijedlozi, uzvici, veznici, čestice

               

              PRILOZI

              – nepromjenjiva vrsta riječi kojima iskazujemo okolnosti glagolske radnje (danas, sutra, tako, zato)

              a) prilozi mjesta (gdje, kamo, kuda?) – ovdje, ondje
              gdje – mjesto, kamo – cilj, kuda – smjer kretanja

              b) prilozi vremena (kada, otkada, do kada?) – danas, sutra, lani

              c) prilozi načina (kako?) – lijepo, brzo, lako, slano

              d) prilozi količine (koliko?) – puno, malo

              e) prilozi uzroka (zašto?) – zato

               

              PRIJEDLOZI

              – nepromjenjiva vrsta riječi kojima izražavamo odnose među predmetima (na, pri, iza, ispod).

              – prijedlozi uz lokativ: na, o, po, pri, prema, u

              – prijedlog kroz – mjesto (kroz tunel, kroz šumu – a ne kroz razgovor, kroz padeže)

               

              VEZNICI

              – nepromjenjiva vrsta riječi kojima povezuje riječi, skupove riječi i rečenice.

              – SASTAVNI: i, pa, te, ni, niti – bez zareza

              – RASTAVNI: ili – bez zareza

              – SUPROTNI: a, ali, nego, no, već – zarez

              – ISKLJUČNI: samo, samo što, jedino, jedino što, tek, tek što – zarez

              – ZAKLJUČNI: zato, dakle, stoga – zarez

               

              UZVICI/USKLICI

              – nepromjenjiva vrsta riječi kojima izražavamo osjećaje, raspoloženja, onomatopejske zvukove (oh, jao, joj, hej, buć, mjau)

               

              ČESTICE

              – nepromjenjiva vrsta riječi kojima oblikujemo ili preoblikujemo riječi i rečenice (ne, zar, li)

              Da li hoćeš? – Je li hoćeš? – Hoćeš li?

               

              Više o tome pogledajte u videu: Nepromjenjive vrste riječi

              6) Sintaksa

              SINTAKSA

              Sintaksa – dio gramatike koji proučava rečenicu.

              Riječ – sintagma – rečenica – tekst.

              Sintaktičke jedinice: riječ, sintagma, rečenica.

              Riječi – punoznačne i nepunoznačne.

              Odnosi među sastavnicama sintagme: sročnost (kongruencija), upravljanje (rekcija), pridruživanje.

              Prema službi zavisne sastavnice u odnosu na glavnu: odredbena (atributna), dopunska (objektna) i okolnosna (adverbijalna).

              Rečenični članovi: subjekt, predikat, objekt, priložna oznaka, atribut, apozicija.

               

              Više o tome pogledajte u videu: Od riječi do rečenice

              SINTAKSA = jezikoslovna disciplina koja se bavi proučavanjem rečenice; proučavanjem pravila po kojima se riječi slažu u spojeve riječi (sintagme) i rečenice, a rečenice u različite tekstove.

              Sintaktičke jedinice: riječ, spoj riječi (sintagma) i rečenica.

              Rečenica je glavna sintaktička jedinica, njome se prenosi obavijest.

              Riječ je najmanja jezična jedinica koja ima svoje značenje.

              Sintagma = spoj riječi nastao gramatičkim povezivanjem dviju ili više punoznačih riječi.

              Gramatičke veze: sročnost, upravljanje, pridruživanje.

               

              ČLANOVI REČENIČNOGA USTROJSTVA

              – subjekt, predikat, atribut, apozicija, objekt, priložne oznake

              Stari ribar Palunko često lovi ribu na jezeru.
                AT   AP       S          PO     P     O        PO

              Više o tome pogledajte u videu: Uvod u sintaksu.

              GRAMATIČKO USTROJSTVO REČENICE

              – članjivost rečenice

              – samostalni članovi: predikat, subjekt, objekt, priložna oznaka

              – nesamostalni članovi: atribut i apozicija

              Više o tome pogledajte u videu: Gramatičko ustrojstvo rečenice

               

              SUBJEKT

              – tko? što?

              – imenska riječ: imenica, pridjev, zamjenica, broj –

              neizrečeni (skriveni) subjekt

              – besubjektna rečenica

               

              Više o subjektu pogledajte u videu.

               

              PREDIKAT

              – temelj

              – predikatne kategorije: vid, lice, broj, vrijeme, način

              – vrste predikata: glagolski i imenski

              – neoglagoljene ili bezglagolske rečenice

               

              Više o predikatu pogledajte u videu.

               

              OBJEKT

              – predmet radnje

              – izravni – A, G

              – neizravni – G, D, A, L, I

              – dijelni ili partitivni genitiv, slavenski genitiv

               

              Više o objektu pogledajte u videu.

               

              PRILOŽNA OZNAKA

              – okolnosti glagolske radnje

              – PO mjesta, vremena, načina, količine, uzroka, namjere, sredstva, društva, posljedice, pogodbe, dopuštanja, izuzimanja

               

              Više o priložnoj oznaci pogledajte u videu.

               

              ATRIBUT

              – koji? čiji? kakav? kolik?

              – pridjevni i imenički

               

              APOZICIJA

              – imenica koja pobliže označava drugu imenicu i slaže se s njom u padežu

               

              RAZLIKA između imeničnog atributa i apozicije: Imenični atribut ne slaže se s imenicom u padežu, a apozicija se slaže.

               

              Više o atributu i apoziciji pogledajte u videu.

              SINTAGMA

              – spoj dviju punoznačnih riječi

              – TAGMEMI – punoznačne riječi koje imaju i leksičko i gramatičko značenje

              – glavni tagmem / određenica

              – zavisni tagmem / odrednica

               

              GRAMATIČKE VEZE MEĐU ČLANOVIMA SINTAGME

              – sročnost / kongruencija

              – upravljanje / rekcija

              – pridruživanje

               

              VRSTE SINTAGME

              – odredbena / atributna, dopunska / objektna, okolnosna / adverbijalna

              Više o ovome možete pogledati u videu: Sintagma

              VRSTE REČENICA

              O vrstama rečenica možete čitati na našem blogu.

              7) Leksikologija

              UVOD U LEKSIKOLOGIJU

              Leksikologija / rječoslovlje = znanost koja se bavi proučavanjem i opisivanjem leksika, tj. riječi i odnosima među njima.

              Riječ = najmanja jezična jedinica koja ima značenje.

              Leksem = svi oblici neke riječi. Leksik = svi leksemi nekog jezika.

               

              ZNAČENJE RIJEČI

              Jednoznačnice i višeznačnice.

              Osnovno i izvedeno značenje.

              Metafora, okamenjena metafora i metonimija.

               

              Više o ovome pogledajte u videu: Uvod u leksikologiju

              ZNAČENJSKI ODNOSI MEĐU RIJEČIMA

              1) Sinonimija = odnos sličnosti sadržaja (značenja)

              2) Antonimija = odnos suprotnosti sadržaja (značenja)

              3) Homonimija = odnos podudarnosti izraza (glasovi i slova)

              4) Hiperonimija i hiponimija = odnos nadređenosti i podređenosti sadržaja (značenja)

               

              Više o ovome pogledajte u videu: Značenjski odnosi među riječima

              Na ovoj web stranici koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja performansi stranice i u svrhu analitike koja nam služi za pružanje boljeg korisničkog iskustva. "Politika kolačića".