Ispred vas se nalaze rješenja zadataka vezanih uz Složenu rečenicu.
Ako još niste pogledali i pokušali riješiti zadatke, prvo pokušajte s time.
Zadatke možete pronaći na poveznici.

– predikati su podebljani, surečenice su odvojene crtom (/), veznička je riječ ukošena, na kraju je napisana vrsta zavisnosložene rečenice te pitanje koje se postavlja na glavnu da odgovor bude zavisna; zavisna je ona u kojoj se nalazi veznička riječ

 1. U priloženim rečenicama podcrtajte predikate, zaokružite veznike i imenujte vrstu surečenica.

  a) Dan je lijep / iako sam dobio dvojku iz glazbenoga odgoja. (priložna – dopusna)
  b) Vidim / gdje se netko šulja oko naše učionice. (objektna)
  c) Otišao je / gdje su ga iz tajništva uputili. (priložna – mjesna)
  d) Otišao je na mjesto / koje ga je oduvijek privlačilo. (atributna)
  e) Ponašali su se / kao da nemaju srama. (priložna – načinska)
  f) Oni su / da besramniji ne mogu biti. (predikatna)

2. Od ponuđenih jednostavnih rečenica Želio sam upisati medicinu. Marljivo sam učio. načinite tražene rečenice.

a) namjerna: Marljivo sam učio / kako bih upisao medicinu.
b) pogodbena: Ako budem marljivo učio, / upisat ću medicinu.
c) zaključna: Želio sam upisati medicinu, / stoga sam marljivo učio.
d) posljedična: Želio sam upisati medicinu, / pa sam marljivo učio. ili Toliko sam želio upisati medicinu / da sam cijelu godinu marljivo učio.
e) sastavna: Želio sam upisati medicinu / i marljivo sam učio.

3. Odredite vrstu pogodbene rečenice.
a) Da smo na vrijeme počeli učiti, / možda bismo dobili pozitivnu ocjenu. (nestvarna)
b) Kada bi svatko od nas pisao dnevnik čitanja, / imali bismo odličan razredni portfolio. (moguća)
c) Ako kasnite s vraćanjem knjiga, / platit ćete zakasninu pet kuna. (stvarna)
d) Budeš li aktivan na satu, / dobit ćeš odličnu ocjenu. (stvarna)

4. Preoblikujte zadane složene rečenice u jednostavne.

Otišli su na izlet / kako bi se odmorili. –> Otišli su na izlet radi odmora.
Tražim zanimljivosti iz piščeva životopisa / jer pišem seminarski rad. –> Tražim zanimljivosti iz piščeva životopisa zbog pisanja seminarskoga rada.
Osjećao je / da u njemu raste sreća iz dana u dan. –> Osjećao je u sebi iz dana u dan sve više sreće.
Dok je učio, / razmišljao je o državnoj maturi. –> Učeći, razmišljao je o državnoj maturi.

Zadaci prema onima iz Metodičkoga priručnika (Dragica Dujmović Markusi, Mirjana Bogdanović, Ljiljana Mlačić-Brakus: FON-FON 1 – 4, priručnik za nastavnike hrvatskoga jezika za prvi, drugi, treći i četvrti razred gimnazije, Profil, 2014.)