Ispred vas se nalaze rješenja nekih dodatnih zadataka za vježbu Tvorbe riječi koje možete pronaći ovdje: https://hrvatskiuzemljicudesa.hr/tvorba-rijeci-dodatni-zadaci/
Lakše zadatke (uvodne) možete pronaći:  ovdje.
Postoji i gradivo o Tvorbi riječi , a o tvorbenim načinima možete pročitati ovdje:  Tvorbeni načini i Tvorbeni načini 2

Uz svaku tvorenicu napišite još barem dvije tvorenice koje su nastale po istom tvorbenom uzorku.

npr. primorje – prigorje, zagorje

čuvar – zidar, kuhar
slušatelj – čitatelj, gledatelj
kupaonica – spavaonica, čekaonica
bezimen – beznačajan, bešuman
ocrniti – okružiti, označiti
predstaviti – predvidjeti, pretpostavljati
geologija – biologija, antropologija
tvrdoglav – brzonog, gologlav
književnoteorijski – književnokritički, književnopovijesni
nagodba – svjedodžba, narudžba
kucnuti – lupnuti, kapnuti
bjelina – brzina, toplina
jedvice – nemilice, danomice
kupaći – igraći, jahaći
telefonirati – parkirati, planirati
profesorica – kuharica, voditeljica
prstenast – maslinast, zvjezdast
kanarinčev – glumčev, igračev
razbuktati – rasplesti, razgoniti
prejednostavno – preveliko, pregrubo

Odredite kojim su tvorbenim načinom nastale sljedeće tvorenice.


suautor – prefiksalna tvorba
kosidba – sufiksalna tvorba
samosvijest – čisto slaganje
dvosmjeran – složeno-sufiksalna tvorba
županija – sufiksalna tvorba
žalba – sufiksalna tvorba
bezobzirce – prefiksalno-sufiksalna tvorba
poljoprivreda – čisto slaganje
Hrvatska – preobrazba
kupovati – sufiksalna tvorba
ispucavati – sufiksalna tvorba
doručak – prefiksalna tvorba
prapovijest – prefiksalna tvorba
progonitelj – sufiksalna tvorba
večernji – sufiksalna tvorba
redoslijed – čisto slaganje
stari (imenica) – preobrazba
podstanar – prefiksalna tvorba
zabatak – prefiksalna tvorba
beskrajan – prefiksalno-sufiksalna tvorba
popločati – prefiksalno-sufiksalna tvorba
poljoprivreda – čisto slaganje
podvodni – prefiksalno-sufiksalna tvorba
blagdan – srastanje
mnogopoštovani – srastanje
nelijep – prefiksalna tvorba
nadlaktica – prefiksalno-sufiksalna tvorba
tamnoplav – srastanje
preletjeti – prefiksalna tvorba
takozvani – srastanje
napisati – prefiksalna tvorba
rukopisni – sufiksalna tvorba
krivotvoriteljev – sufiksalna tvorba
lažan – sufiksalna tvorba
momčad – sufiksalna tvorba
beskućnik – prefiksalna tvorba
primorje – prefiksalno-sufiksalna tvorba