Ispred vas se nalaze DODATNI zadaci za vježbu Tvorbe riječi. 
Lakše zadatke (uvodne) možete pronaći:  ovdje.
Postoji i gradivo o Tvorbi riječi , a o tvorbenim načinima možete pročitati ovdje:  Tvorbeni načini i Tvorbeni načini 2

UVOD – PONAVLJANJE OSNOVNIH POJMOVA

1. Napišite značenje pojma (definiciju) i primjer za:

tvorba riječi 
tvorenica 
osnovna (polazišna) riječ
preoblika 
tvorbena osnova 
tvorbena veza 
uvjeti da bi veza bila tvorbena
tvorbena porodica 
tvorbene sastavnice 
tvorbeni šav

2. Uz svaku tvorenicu napišite još barem dvije tvorenice koje su nastale po istom tvorbenom uzorku.

npr. primorje – prigorje, zagorje
čuvar – ______________________________________________
slušatelj – ______________________________________________
kupaonica – ______________________________________________
bezimen – ______________________________________________
ocrniti – ______________________________________________
predstaviti – ______________________________________________
geologija – ______________________________________________
tvrdoglav – ______________________________________________
književnoteorijski – ______________________________________________
nagodba – ______________________________________________
kucnuti – ______________________________________________
bjelina – ______________________________________________
jedvice – ______________________________________________
kupaći – ______________________________________________
telefonirati – ______________________________________________
profesorica – ______________________________________________
prstenast – ______________________________________________
kanarinčev – ______________________________________________
razbuktati – ______________________________________________
prejednostavno – ______________________________________________

SUFIKSALNA TVORBA

1. Definirajte pojam sufiksalna tvorba. Navedite dva primjera.

2. Služeći se kraticama, napišite formulu za sufiksalnu tvorbu.

3. Koje vrste riječi najčešće nastaju ovim tvorbenim načinom? 

4. U tablici su vam ponuđene osnovne riječi i sufiksi. Načinite od njih što više riječi nastalih sufiksalnom tvorbom. Ako želite, možete dodati još neke osnovne riječi, ali ne smijete dodavati nove sufikse.

-ač, -ar, -ić, -čić, -ik, -nik, -telj, -an,
-inja, -onica, -urina, -ica, -ko, -stvo,
-nja, -je, -ast, -ov, -ev, -in, -ski, -a(ti),
-i(ti), -ira(ti), -ova(ti), -iva(ti), -jiva(ti),
-ice, -os
pjevati, svirati, jutro, isplatiti, kuhati,
braniti, jedva, psiholog, prositi,
sretan, dužan, blijed, neprijatelj, ruka,
noga, pospan, grana, nos

5. Prikažite sufiksalnu tvorbu glagola prema uzorku nesvršeni glagol – svršeni glagol.

 PREFIKSALNA TVORBA

1. Definirajte pojam prefiksalna tvorba. Navedite dva primjera.

2. Služeći se kraticama, napišite formulu za prefiksalnu tvorbu.

3. Navedite najčešće prefikse.

4. Koja vrsta riječi najčešće nastaju ovim tvorbenim načinom? 

5. U tablici su vam ponuđene osnovne riječi i prefiksi. Načinite od njih što više riječi nastalih prefiksalnom tvorbom. Ako želite, možete dodati još neke osnovne riječi, ali ne smijete dodavati nove prefikse.

pod-, na-, nad-, o-, pra-, ob-, među-,
u-, a-, anti-, post-, hiper-, ne-, raz-
životinja, gluh, biskup, predsjednik,
produkcija, lud, braniti, loviti, kat,
moralan, produktivan, globalizacijski,
žalostiti, traumatski, grliti

6. Napišite dva jezična savjeta vezana uz prefikse i potkrijepite ih primjerima.

PREFIKSALNO-SUFIKSALNA TVORBA

  1. Definirajte pojmove prefiksalno-sufiksalna tvorba i prijedložni izraz. Navedite po jedan primjer za svaki pojam.
  1. Služeći se kraticama, napišite formulu za prefiksalno-sufiksalnu tvorbu.
  1. Koje vrste riječi najčešće nastaju ovim tvorbenim načinom?
  1. U tablici su vam ponuđeni osnovne riječi, prefiksi i sufiksi. Načinite od njih što više riječi nastalih prefiksalno-sufiksalnom tvorbom. Ako želite, možete dodati još neke osnovne riječi, ali ne smijete dodavati nove prefikse i sufikse.
pod-, na-, nad-,
niz-, o-, bez-, pra-,
među-, u
zemlja, ruka, posao, prst, more,
obraz, čvrst, crn, živ, glava, voda,
glas
-je, -ce, -ni, -jeti,
-an, -ica, -vica, -ski,
-nu(ti), -i(ti)

ZAVRŠNO PONAVLJANJE

1. Odredite kojim su tvorbenim načinom nastale sljedeće tvorenice.


suautor – _______________________________________________
kosidba – _______________________________________________
samosvijest – _______________________________________________
dvosmjeran – _______________________________________________
županija – _______________________________________________
žalba – _______________________________________________
bezobzirce – _______________________________________________
poljoprivreda – _______________________________________________
Hrvatska – _______________________________________________
kupovati – _______________________________________________
ispucavati – _______________________________________________
doručak – _______________________________________________
prapovijest – _______________________________________________
progonitelj – _______________________________________________
večernji – _______________________________________________
redoslijed – _______________________________________________
stari (imenica)– _______________________________________________
podstanar – _______________________________________________
zabatak – _______________________________________________
beskrajan – _______________________________________________
popločati – _______________________________________________
poljoprivreda – _______________________________________________
podvodni – _______________________________________________
blagdan – _______________________________________________
mnogopoštovani – _______________________________________________
nelijep – _______________________________________________
nadlaktica – _______________________________________________
tamnoplav – _______________________________________________
preletjeti – _______________________________________________
takozvani – _______________________________________________
napisati – _______________________________________________
rukopisni – _______________________________________________
krivotvoriteljev – _______________________________________________
lažan – _______________________________________________
momčad – _______________________________________________
beskućnik – _______________________________________________
primorje – _______________________________________________

Zadaci prema onima iz Metodičkoga priručnika (Dragica Dujmović Markusi, Mirjana Bogdanović, Ljiljana Mlačić-Brakus: FON-FON 1 – 4, priručnik za nastavnike hrvatskoga jezika za prvi, drugi, treći i četvrti razred gimnazije, Profil, 2014.)