Ispred vas se nalaze rješenja zadataka za vježbu Tvorbe riječi. 
Ako još niste riješili zadatke, prvo njih pronađite na https://hrvatskiuzemljicudesa.hr/tvorba-rijeci-zadaci-za-vjezbu/

Ovdje pročitajte više o Tvorbi riječi , a o tvorbenim načinima možete pročitati ovdje:  Tvorbeni načini i Tvorbeni načini 2

  • Riječ koja služi kao polazište u tvorbi naziva se osnovna riječ.
  • Postupak kojim opisujemo tvorbeno značenje riječi, tj. dovodimo u vezu tvorenicu i osnovnu riječ naziva se preoblika.
  • Onaj dio riječi koji je zajednički osnovnoj riječi i tvorenici naziva se tvorbena osnova.
  • Dva su temeljna tvorbena načina: izvođenje  i slaganje.
  • Osnovnu riječ i tvorenicu povezuje trostruka tvorbena veza: izrazna, sadržajna i jezična. NETOČNO, povezuje ih dvostruka tvorbena veza (izrazna i sadržajna)
  • Tvorenica uvijek ima samo jednu tvorbenu osnovu. NETOČNO, može imati i više njih
  • U korijenu riječi čuva se njezino temeljno značenje. TOČNO
  • Granica između tvorbenih sastavnica naziva se morfemski šav. NETOČNO, naziva se tvorbeni šav
  • Riječ može imati više tvorbenih šavova. TOČNO
tvorenicatvorbena osnovaoblikotvorna osnova
primorskiMORPRIMORSK
čistoćaČISTČISTOĆ
pjesnikPJESPJESNIK
pokucatiKUCATIPOKUCA
nemiranNEMIRNEMIRAN
tvorenicatvorbena analizamorfemska analiza
sustanarSU-STANARSU-STAN-AR-Ø
povijesniPOVIJES-NIPOVIJES-N-I
pročitatiPRO-ČITATIPRO-ČIT-A-TI
povjesničarevPOVJESNIČAR-EVPOVJES-N-IČ-AR-EV
tvorbaTVOR-BATVOR-B-A

Tvorbena osnova služi za tvorbu novih riječi, čuva izraznu i sadržajnu vezu tvorenice s osnovnom riječi. Oblikotvorna osnova služi za tvorbu različitih oblika iste riječi, to je morfološka kategorija. Zajedničko im je što se obje sadrže korijenski morfem.

Zajedničko je tvorbenoj i morfemskoj analizi to što se riječ raščlanjuje na manje dijelove. U tvorbenoj analizi tvorenica se raščlanjuje na tvorbene sastavnice, a granica između sastavnica naziva se tvorbeni šav. U morfemskoj analizi riječ se raščlanjuje na morfeme.

tvorenicatvorbeni načintvorenicatvorbeni način
za-tim
sam-o-sažaljenje
slam-ka
ni-tko
prav-o-pis-Ø
razgled-Ø
svjet-o-nazor
pra-čovjek
pun-o-ljet-an
pod-nož-je
cjep-ivo
tamn-o-plav
srastanje
slaganje
sufiksalna
srastanje
složenosufiksalna
sufiksalna
slaganje
prefiksalna
složenosufiksalna
prefiksalno-sufiksalna
sufiksalna
slaganje
o-tvrd-nuti
kiš-o-bran-Ø
us-puhati
star-ac
niz-brd-ica
ruč-etina
vod-o-otporan
od-jahati
slab-o-vid-an
tjel-o-vježba
su-lud
tako-zvani
prefiksalno-sufiksalna
složeno-sufiksalna
prefiksalna
sufiksalna
prefiksalno-sufiksalna
sufiksalna
slaganje
prefiksalna
složenosufiksalna
slaganje
prefiksalna
srastanje
Zadaci prema onima iz Metodičkoga priručnika (Dragica Dujmović Markusi, Mirjana Bogdanović, Ljiljana Mlačić-Brakus: FON-FON 1 – 4, priručnik za nastavnike hrvatskoga jezika za prvi, drugi, treći i četvrti razred gimnazije, Profil, 2014.)