Ispred vas se nalaze zadaci za vježbu Tvorbe riječi. 
Prije nego krenete rješavati zadatke, pročitajte više o samoj Tvorbi riječi.
O tvorbenim načinima možete pročitati ovdje:  Tvorbeni načiniTvorbeni načini 2

1. Dopunite rečenice.

  • Riječ koja služi kao polazište u tvorbi naziva se _____________________  _____________________.
  • Postupak kojim opisujemo tvorbeno značenje riječi, tj. dovodimo u vezu tvorenicu i osnovnu riječ naziva se _____________________.
  • Onaj dio riječi koji je zajednički _____________________  _____________________ i tvorenici naziva se tvorbena osnova.
  • Dva su temeljna tvorbena načina: _____________________  i  _____________________.

2. Jesu li tvrdnje točne ili netočne?

  • Osnovnu riječ i tvorenicu povezuje trostruka tvorbena veza: izrazna, sadržajna i jezična.
  • Tvorenica uvijek ima samo jednu tvorbenu osnovu.
  • U korijenu riječi čuva se njezino temeljno značenje.
  • Granica između tvorbenih sastavnica naziva se morfemski šav.
  • Riječ može imati više tvorbenih šavova.

3. Popunite tablicu.

tvorenicatvorbena osnovaoblikotvorna osnova
primorski
čistoća
pjesnik
pokucati
nemiran
tvorenicatvorbena analizamorfemska analiza
sustanar
povijesni
pročitati
povjesničarev
tvorba

4. Usporedite oblikotvornu i tvorbenu osnovu u riječi. Koje su im sličnosti, a koje razlike?

5. Usporedite tvorbenu i morfemsku analizu. Koje su im sličnosti, a koje razlike?

6. Označite u tvorenici tvorbeni šav i odredite kojim je tvorbenim načinom nastala.

tvorenicatvorbeni načintvorenicatvorbeni način
zatim
samosažaljenje
slamka
nitko
pravopis
razgled
svjetonazor
pračovjek
punoljetan
podnožje
cjepivo
tamnoplav
otvrdnuti
kišobran
uspuhati
starac
nizbrdica
ručetina
vodootporan
odjahati
slabovidan
tjelovježba
sulud
takozvani

Zadaci prema onima iz Metodičkoga priručnika (Dragica Dujmović Markusi, Mirjana Bogdanović, Ljiljana Mlačić-Brakus: FON-FON 1 – 4, priručnik za nastavnike hrvatskoga jezika za prvi, drugi, treći i četvrti razred gimnazije, Profil, 2014.)