Sufiksalna tvorba: tvorbena osnova + sufiks

stol + ar

Tvorbeni način u kojem se iza tvorbene osnove dodaje sufiks naziva se sufiksalna tvorba.

Sufiks nema značenje sam po sebi, nego tek kada je u vezi s tvorbenom osnovom. Postoje različite vrste sufiksa, ovisno o tome koja se vrsta riječi njima tvori:

  1. imenični → klup-ica
  2. pridjevni → osnov-ni
  3. glagolski → trč-ati
  4. priložni → primjer-ice

Sufiks dolazi na kraju riječi, nikada ne dolazi u samostalnoj upotrebi, a od osnovnih riječi (koje pripadaju različitim vrstama riječi) istim se sufiksom tvore tvorenice koje pripadaju istoj vrsti riječi, npr. stol, stolar, pisati, pisar.

Prefiksalna tvorba: prefiks + tvorbena osnova

ne + čist

Tvorbeni način u kojem se ispred tvorbene osnove dodaje prefiks naziva se prefiksalna tvorba.

Najčešći prefiksi:

  1. prijedlozi: do, iz, u, na, po, o; npr. dobaciti, izbaciti, ubaciti, nabaciti …
  2. niječnice: ne, ni; npr. netko, nitko…
  3. superlativno naj; npr. najbolji, najveći, najljepši…
  4. prefiksi stranog podrijetla: a-, anti-, de-, kontra-, i-, super- ; npr. asimetrično, antidestruktivan, destimulacija, kontraproduktivan …

Strani prefiksi uglavnom dolaze na strane osnove, a hrvatski na hrvatske. Klasika, prednost treba dati hrvatskoj riječi i hrvatskom prefiksu ako postoji takva zamjena u standardnom jeziku. Npr. poslijediplomski, a ne postdiplomski.

Prefiks dolazi na početak riječi, može doći u samostalnoj uporabi (npr. prijedlog “na” može se koristiti samostalno – na stolu), modificira leksičko značenje osnovne riječi, ali tvorenica pripada istoj vrsti riječi kao i osnovna riječ (npr. sreća – nesreća → obje su riječi imenice, ali različitog značenja).

Prefiksalno-sufiksalna tvorba: prefiks + tvorbena osnova + sufiks

pod + mor + je

Tvorbeni način u kojem se tvorbenoj osnovi dodaje i prefiks i sufiks naziva se prefiksalno-sufiksalna tvorba.

Riječi nastale prefiksalno-sufiksalnom tvorbom najčešće su u tvorbenoj vezi s prijedložnim izrazom, npr. podmorje → ono što je pod morem.

Drugi dio teksta o tvorbenim načinima nalazi se ovdje, a više o samoj riječi možete pronaći na našoj stranici vezanoj uz Gramatiku.