Postoji nešto što se zove PODJELA REČENICA PO SASTAVU.

Pa, prema sastavu, rečenice se dijele na jednostavne i složene rečenice.

Sljedeća je podjela jednostavnih rečenica na jednostavnu proširenu i jednostavnu neproširenu rečenicu.

Složene se pak rečenice dalje dijele na nezavisno složene rečenice i na zavisno složene rečenice.

Nezavisno složene rečenice mogu biti rečenični niz, sastavne, rastavne, suprotne, isključne i zaključne rečenice. Zavisno složene rečenice mogu biti subjektne, predikatne, objektne, atributne i priložne rečenice.

Više o ovome možete pogledati u uvodnome videu: Podjela rečenica po sastavu

Video u kojemu se više govori o tome: Uvod u jednostavne i složene rečenice

Složena je rečenica ona koja ima dva i više predikata. Može biti nezavisnosložena i zavisnosložena rečenica – višestrukosložena rečenica.

NEZAVISNOSLOŽENA REČENICA, kao što sam rekla, može biti sastavna, rastavna, suprotna, isključna, zaključna.

Ovdje su nam jako bitni VEZNICI. Oni mogu biti:

  1. sastavni: i, pa, te, ni, niti
  2. rastavni: ili
  3. suprotni: a, ali, nego, no, već
  4. isključni: samo, samo što, jedino, jedino što, tek, tek što
  5. zaključni: zato, dakle, stoga.

O složenim rečenicama možete gledati u videu: Uvod u složenu rečenicu. Nezavisno složena rečenica.

NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE

– nezavisno složene rečenice: rečenični niz, sastavne, rastavne, suprotne, isključne i zaključne rečenice

Rečenični niz – zarezi – Marko gleda televiziju, jede, misli.

Sastavne rečenice – i, pa, te, ni, niti – bez zareza – Marko gleda televiziju i jede kokice.

Rastavne rečenice – ili – bez zareza – Marko gleda televiziju ili piše zadaću.

Suprotne rečenice – a, ali, nego, no, već – zarez – Marko gleda televiziju, a Ivan piše zadaću.

Isključne rečenice – samo, samo što, jedino, jedino što, tek, tek što – zarez – Svi su tu, samo tebe nema.

Zaključne rečenice – zato, dakle, stoga – zarez – Nije mi se dalo, zato nisam to napravila.

Više o nezavisnosloženim rečenicama možete pronaći i u sljedećem videu: Nezavisnosložena rečenica

Što se ZAVISNOSLOŽENIH REČENICA tiče, već sam vam rekla da one mogu biti: subjektne, predikatne, objektne, atributne, priložne.

SUBJEKTNA:
– tko, što?
– da, te, kako
Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada.

PREDIKATNA:
– dio imenskog predikata
– da
Ručak je da bolji ne može biti.

OBJEKTNA:
– koga, što?
– odnosne zamjenice, prilozi, da, neka
Ispričat ću ti što sam doživio.

ATRIBUTNA:
– koji? kakav? čiji? kolik?
– odnosne zamjenice, prilozi, da, neka
Imao je psa koji je bio zaigran.

PRILOŽNA:
– mjesne, vremenske, načinske, namjerne, uzročne, posljedične, pogodbene dopusne
MJESNA – gdje, kamo, kuda?
VREMENSKA – kad, otkad, dokad?
NAČINSKA – kako?
NAMJERNA – s kojom namjerom? radi čega?
UZROČNA – zašto?
POSLJEDIČNA – s kojom posljedicom?
POGODBENA – ako što?
DOPUSNA – umjesto čega? iako što?

Više o zavisnosloženim rečenicama pronađite u videu: Zavisnosložena rečenica

Zadaci za vježbu:

Nadam se da vam je ovo olakšalo shvaćanje rečenice.

Hakuna matata! 🙂